Subsidies wonen en bouwen

Subsidie dak- en vloerisolatie 2016-2018 aanvragen

Gaat u het dak of de vloer op de begane grond in uw woning in Den Haag isoleren? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Subsidie groene daken 2016-2018 aanvragen

Gaat u een dak aanleggen dat is begroeid met planten? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

 

Subsidie duurzaamheid aanvragen

Start u een duurzaam project in uw wijk? Vraag dan subsidie aan! De gemeente helpt u graag met het ontwikkelen van uw project. Zo helpt ook u mee om Den Haag duurzamer te maken.

 

Basissubsidie voor bewonersorganisaties aanvragen

Bewonersorganisaties kunnen een subsidie aanvragen voor kosten die ze maken voor kantoor- of vergaderruimte, communicatie en administratieve ondersteuning.

 

Subsidie bewonersinitiatieven veiligheid aanvragen

De gemeente vindt bewonersinitiatieven voor veiligheid belangrijk. Bewonersinitiatieven die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van buurten in Den Haag kunnen daarom in aanmerking komen voor een subsidie.

 

Geluidwerende maatregelen aanvragen

Woont u aan een drukke weg en zorgt dit voor geluidsoverlast? Dan komt u misschien in aanmerking voor geluidwerende maatregelen.

 

Doorstroompremie grote sociale huurwoningen aanvragen

De gemeente heeft een premie voor huurders in een grote sociale huurwoning die willen doorstromen naar een andere woning: de doorstroompremie grote sociale huurwoningen.

 

Planschade, tegemoetkoming aanvragen

Planschade is een compensatieregeling voor eigenaren van panden die schade lijden door planologische maatregelen.

 

Subsidie gezondere lucht voor gevoelige bestemmingen aanvragen

Eigenaren en gebruikers van een 'gevoelige bestemming' (geregistreerd kindercentrum, particuliere school of Mbo-school) die een maatwerkadvies hebben gekregen, kunnen subsidie aanvragen om de maatregelen uit het advies uit te voeren.

Bereken
Maximale Hypotheek

De laagste meest actuele rentestanden

1 jaar        1,19

2 jaar        1,20

3 jaar        1,20

5 jaar        1,30

6 jaar        1,49

7 jaar        1,59

8 jaar        1,60

9 jaar        1,99

10 jaar      1,74

12 jaar      1,85

15 jaar      2,19

20 jaar      2,29

25 jaar      2,63

30 jaar      2,60

Den Haag Hypotheek

www.denhaaghypotheek.nl is een website van Instracon BV h/o Horizon Hypotheek

www.horizonhypotheek.nl

Hier treft u de dienstenwijzer aan.

Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer: 12011221.